werkwijze

 

 • Intake

Na een gesprek waarin het functioneren van de leerkracht wordt besproken en aangegeven wordt wat het gewenste resultaat moet zijn, kom ik met een schriftelijk voorstel.

 

 • Observatie en gesprek

Observaties in de groep kunnen onderdeel zijn van de begeleiding. Deze dienen ter verduidelijking van de hulp/leervraag van de leerkracht. In het gesprek ondezoeken we wat er aan de hand zou kunnen zijn. Wat zijn onderliggende drijfveren, waar komt het gedrag vandaan, etc. Vanuit deze fase van bewustwording kan de leerkracht leervragen formuleren en vervolgens doelen stellen die helpen om de organisatiedoelstellingen te behalen. 

De leervraag van de leerkracht zal worden ondergebracht bij één of meerdere competenties geformuleerd door de Stichting Beroepskwalitiet Leraren (SBL).

 1. Interpersoonlijk
 2. Pedagogisch
 3. Vakinhoudelijk en didactisch
 4. Organisatorisch
 5. Samenwerken met collega's
 6. Samenwerken met de omgeving
 7. Reflectie en ontwikkeling

 

 • Begeleiding

De invulling en de duur van de begeleiding is afhankelijk van het doel en de vraag van de leerkracht. Voor de één is praktische begeleiding effectief en bij een ander gaat het vooral over persoonlijke aspecten die het handelen beïnvloeden.

De inhoud van het traject is vertrouwelijk tussen begeleider en leerkracht. De begeleider kan een rol spelen in de communicatie tussen leerkracht en leidinggevende. 

Gedurende het proces zal er continu gekeken worden naar wat er nu nodig is en de coach zal zijn handelen daarop aanpassen. Dat kan betekenen dat er aspecten van werkbegeleiding, intervisie en/of training aan bod kunnen komen.

Na elke bijeenkomst reflecteert de leerkracht in de vorm van een schriftelijk reflectieverslag. Dit verslag is en blijft vertrouwelijk tussen leerkracht en begeleider.

De begeleiding vindt plaats op school, maar indien gewenst is het ook mogelijk om gebruik te maken van andere locaties.

 

 • Evaluatie

De evaluatie van het traject is zowel doelgericht als procesgericht en vindt plaats met leidinggevende, leerkracht en begeleider.