Onderwijs

 

Coaching/begeleiding op alle lagen binnen het onderwijs.

(veranderingsprocessen, begeleiding in nieuwe functies, re-integratie, coaching on the job, coach de coach, mediation, etc.)

- leerkrachten.

- directies (leiderschap)

- teams

- bestuur (leiders)

- intern-begeleiders

- etc.

 

Het onderwijs is in beweging of juist niet? Wat doet dat met jouw school, het team, die ene leerkracht en met jezelf? Op een andere manier kijken naar je functioneren, je organisatie of het team als geheel geeft nieuwe inzichten. Stop met overleven en ga bouwen.  

 

 

Nieuw: de dynamiek in je groep onderzoeken m.b.v. opstellingen.

Als leerkracht heb je te maken met verschillende groepen. In elke groep spelen dynamieken. 

Samen met mij stel je je groep visueel op (met poppetjes). Zo wordt inzichtelijk welke processen er spelen in de zogenaamde onderstroom en krijg je er meer grip op. Wie neemt daarin welke rol en welke positie kan je zelf het beste innemen? 

Effectief voor leerkrachten die in hun groep dynamieken ervaren die belemmerend zijn voor het ontwikkelproces. Of voor leerkrachten die te maken hebben met 'moeilijke' groepen.

Deze werkwijze is ook toepasbaar voor als je wilt onderzoeken hoe je je kan opstellen naar een leerling, ouders, team of collega's.

 

 Coaching leerkrachten

Er zijn verschillende redenen voor coaching.

Hoe ga je om met bepaalde leerlingen of een groep? Dan kan er ook een observatie plaatsvinden of coaching in de praktijk. 

Jezelf beter leren kennen (professioneel zelfverstaan). Inzicht krijgen in waarom je dingen doet zoals je doet. Misschien loop je tegen steeds dezelfde dingen aan, of merk je dat je vaak bepaalde emoties hebt, waar je iets mee wilt.

Na ziekte reïntegreren. Hoe doe je dat? Hoe zorg je goed voor jezelf?

Het kan ook gaan over interactie met anderen (collega's, ouders, leerlingen, de directie). Wat valt daarin te ontwikkelen?

Of ben je de passie onderweg verloren en weet je niet zo goed wat je wilt?

Samen bepalen we het gewenste resultaat. 

Coaching draagt bij aan de authenticiteit van de persoon. Je komt in verbinding met je kwaliteiten en mogelijkheden. Er gaat een wereld voor je open!

 

 

Coaching directies

We bekijken de organisatie systemisch en onderzoeken welke vorm van leiderschap het systeem nodig heeft. Hoe kun je daarop aansluiten en wat kun je verwachten als schoolleider?

Effecten:

Je krijgt de school/cultuur beter in beeld.

Je verruimt je mogelijkheden om je doelen te bereiken.

Je voelt meer samenwerking.

Je ontwikkelt je leiderschapskwaliteiten vanuit je eigen praktijk!

Je ervaart weer energie in je rol.

 

Als schoolleider zet je de koers uit en bepaal je de richting, maar het is de cultuur die bepaalt of er succes volgt.

Jij bent zelf ook onderdeel van dat systeem. Ik sta naast je terwijl we vanuit andere, nieuwe perspectieven kijken naar de school, het systeem en jouw rol daarin. Dat opent nieuwe, nog niet ontdekte mogelijkheden die je kan toepassen in de praktijk. Je bent beter in staat om te sturen op waar het nodig is en merkt de resultaten daarvan in de praktijk.

 

 

Themabijeenkomsten:
Geen lezing waar de deelnemer passief bij aanwezig is. Door met elkaar te praten over belangrijke thema's, ontstaat er beweging. We delen onze kennis en leren van elkaar. 


Voorbeelden van thema's:

Kwetsbaarheid en schaamte
Rouwverwerking
Omgaan met ‘lastig’ gedrag van anderen
Contact maken
Reflectie
Ik en de ander
Ik en mijzelf

 

Teamcoaching

ALS WE ONZE KINDEREN WILLEN STEUNEN, MOETEN WE ELKAAR STEUNEN.

Teamcoaching draagt bij aan een effectieve interactie waardoor de school haar doelen kan verwezenlijken.

Met het team wordt gezocht naar waar ontwikkeling, verbetering, verandering nodig is. Het wordt helder wat er speelt in de onderstroom,  waardoor het team in staat is om vaste patronen te doorbreken.

Het team werkt samen aan hun eigen oplossingen, waardoor het lerend vermogen van het team versterkt wordt. Ieder lid van het team wordt zich bewust van zijn of haar bijdrage en het effect daarvan op anderen.

Resulaten kunnen zijn:

  • Inzicht krijgen in eigen handelen en wat dit betekent voor het team.
  • Betere en open communicatie.
  • Inzicht in elkaars kwaliteiten krijgen.
  • Versterken van de samenwerking.
  • Elkaar beter leren kennen en hierdoor meer respect voor elkaar krijgen.
  • Duidelijkheid en acceptatie van leiderschap.
  • Consequenties van handelen zien.
  • Vertrouwen in elkaar en in het team.
  • Het duidelijk krijgen van het doel van het team of organisatie.
  • Helder krijgen van de teamrollen.

 

 Coaching intern-begeleiders

De rol van intern begeleider is een bijzondere. Wat is je positie in het team? wat wordt er precies van mij verwacht? Hoe ga ik om met alle verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden?

Als afgestudeerd intern begeleider ben ik op de hoogte van wat er bij het uitoefenen van dit vak komt kijken. Ik coach intern-begeleiders op persoonlijk leiderschap. Het effect is dat zij hun werk betekenisvol en effectief kunnen inzetten, zonder 'overwerkt' te raken.

 

Vragen van ouders

Als je als ouder vragen hebt over het onderwijs van je kind en je wilt daarover in gesprek, zodat je verder kunt. Klik op de link hieronder