Ik merk vaak dat ouders zich machteloos en soms zelfs overgeleverd voelen aan de school van hun kind.  

Ik ondersteun je door de situatie samen te bekijken. Je vergroot je kennis en komt tot inzichten. Hierdoor ben je beter in staat bent om je eigen keuzes te maken en voel je je niet langer machteloos.

 

In de praktijk kan zich dat uiten door o.a:

- weten welke vragen je kan stellen aan de school.

- weten wat je mag verwachten van (goed) onderwijs.

- een betere samenwerking met de school.

- het maken van weloverwogen keuzes m.b.t. onderwijskundige aspecten van je kind.

- het krijgen van inzicht in je eigen rol en invloed.

 

Vaak is 1 gesprek voldoende.

Neem gerust contact op voor meer informatie.